Informácie o spracovaní osobných údajov GDPR

1.1. Collibre Czech s ro, so sídlom Jurečkova 643/20, Moravská Ostrava, 702 00, IČO: 24311171, ako správca osobných údajov, sa zaväzuje nakladať s osobnými údajmi v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov ao zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje zákazníkov internetového obchodu v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefón, adresa, doručovacia adresa, sú spracovávané za účelom tvorby databázy stálych a potencionálnych zákazníkov, evidencia nárokov na zľavy a marketingových aktivít správcu.

1.2. Osobné údaje sa uchovávajú tak na obdobie do odvolania súhlasu subjektom údajov, ktorý dal k ich spracovaniu súhlas. Osobné údaje slúžia len správcovia, môžu byť sprístupnené dodávateľmi a prepravcovi tovaru, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre vybavenie objednávky.

1.3. Zákazník internetového obchodu, ktorý dal na spracovanie svojich osobných údajov súhlas, môže požiadať o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov v súlade s § 12 zákona č. 101/2000 Zb., Zákazník internetového obchodu, ktorý sa domnieva, alebo zistí, že sú jeho osobné údaje spracovávané v rozpore s ochranou jeho súkromného alebo osobného života alebo v rozpore so zákonom, môže požiadať správcu o vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu